top of page

Cloudový dispečerský systém

Dispečerský vizualizační systém LookDet přestavuje zcela novou koncepci v dispečerském řízení a sběru dat (SCADA systém). Jeho podstatou je „cloudové“ řešení – výkonný program, parametry prostředí a měřená data jsou umístěna na zabezpečeném serveru přístupným na Internetu nebo na vnitřní síti (LAN). Uživateli k práci se systémem postačuje standardní webový prohlížeč na běžném počítači, tabletu či chytrém mobilním telefonu. Řídicí systémy a měřicí zařízení komunikují se serverem dispečerského systému zabezpečeným protokolem. Počet připojených zařízení není předem omezen, limitem je pouze kapacita serveru.

Hlavní funkce řešení
 • integrace technologických částí

 • sběr, monitoring a dlouhodobá archivace dat z řídicích systémů a měřicích zařízení

 • vzdálený přístup k aktuálním hodnotám řízené technologie

 • sledování alarmových stavů v technologiích, sledování průběhu řešení alarmových situací

 • datová analýza měřených a vypočtených hodnot

Komu je systém LookDet určen
 • dispečerům a správcům rozsáhlých technologických a energetických celků

 • realizačním a servisním firmám

 • facility manažerům

 • majitelům budov a výrobních podniků pro rychlou orientaci v efektivitě provozu jejich nemovitostí nebo podniků

 • datovým a business intelligence analytikům

Reálné příklady využití
 • systémy centrálního vytápění měst a obcí

 • management budov – hotely, konferenční a koncertní sály

 • automatizace a energetický management kancelářských budov

 • dispečink a vzdálený přístup řízení zimních stadionů

 • energetický management sítě maloobchodních prodejen

 • dispečerské řízení a monitoring čístíren odpadních vod a vodního hospodářství

 • monitoring a řízení energetického hospodářství podniků

 • řídicí a monitorovací systémy osvětlení kancelářských budov, průmyslových a skladovacích hal

 • monitoring a řízení kvality vnitřního prostředí v budovách

 

Jak to funguje
 • Nejedná se o pronájem cloudového prostoru jako služba, je to vlastní serverové řešení s přístupem pomocí standardního webového rozhraní bez nutnosti instalace uživatelské aplikace/klienta. Server a veškerá data jsou ve vlastnictví provozovatele serveru. Dispečerský systém LookDet lze zřídit i v rámci uzavřené informační sítě firmy, budovy nebo jakékoliv organizace.

 • Licenční politika není odvislá od počtu datových bodů, ale pouze od počtu připojených řídicích systémů a počtu uživatelských účtů. Provozovatel serveru s nimi může libovolně nakládat a přerozdělovat.

 • S provozováním serverové aplikace nejsou spojeny žádné další průběžné náklady. Počet uživatelských přístupů do systému není omezen.

 • Vytvořit a kdykoliv změnit konkrétní dispečerskou aplikaci zvládne správce bez nutnosti znalosti programování, základní funkce se parametrizují pomocí konfiguračních formulářů přes webový prohlížeč na libovolném počítači.

 • Dispečerský server striktně využívá standardní a ověřené IT technologie. Jádrem je OS Linux s SQL databází a webový server Apache.

 • Se znalostí programování v php, javascriptu a html s podporou CSS lze snadno a prakticky bez omezení měnit a rozšiřovat funkční vlastnosti aplikace dispečinku, a to bez nutnosti vypnutí aplikací serveru nebo omezení jeho funkčnosti.

 • Řídicí systémy zasílají asynchronně data na server, server může data získat i na dotaz. Limit počtu zasílaných dat není, limitem je pouze kapacita serveru. Řídicí systémy mohou být připojeny pomocí statických i dynamických IP adres.

 • Na jednom serveru lze provozovat libovolný počet logicky oddělených aplikací dispečinku pomocí tzv. lokalit. Data konkrétní lokality nejsou dostupná uživatelům z jiné lokality. Není potřeba pro každou realizaci dispečinku instalovat nový server.

 • Energetické údaje lze snadno a přímo odečítat z měřicích zařízení pomocí protokolu M-Bus s převodníkem na Ethernet.

 • Dispečerský systém LookDet je určen zejména pro použití s řídicími systémy AMiT, lze však připojit i systémy od jiných výrobců.

Jednoduchá licenční politika systému LookDet
 • základní licence dispečerského serveru – jediná instalace systému

 • základní licence obsahuje 1 lokalitu, 5 stanic, 5 uživatelů, 10 M-Bus zařízení

 • při rozšiřování se dokupují licence pro lokality, připojené řídicí systémy, M-Bus zařízení a uživatele

 • teoreticky neomezený počet uživatelů a připojených stanic, limitem je pouze výkon serveru a připojení

 • rozšíření licence se provádí přes webový prohlížeč

Kotva 1
bottom of page